QMIX PLUS

Qmix PLUS - plastyfikator do zapraw budowlanych

Qmix jest domieszką przeznaczoną do poprawienia właściwości roboczych zapraw cementowych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, a po stwardnieniu wodoszczelność i odporność na mróz. Qmix PLUS umożliwia prowadzenie robót w okresach obniżonych temperatur (do -2°C), i zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Zaprawa z dodatkiem Qmix PLUS dłużej zachowuje plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, powoduje że na powierzchni tynku nie ma zacieków i wykwitów. Jest cieczą koloru czerwonego Ph 9-11, o ciężarze właściwym 1,01 g/cm³.

Dozowanie: Qmix PLUS należy stosować w ilości od 0,36% do 0,72% masy cementu, (przeciętnie 200 ml na 50 kg cementu). Qmix PLUS można dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do betoniarki w chwili dolewania wody. Aby uzyskać najlepszy efekt należy dobrze wymieszać zaprawę. Przed użyciem wstrząsnąć.

 

wyrób pojemność opak. zbior. palata

 Qmix PLUS

1 kg
5 kg
20 kg
15 szt
1 szt
1 szt
480 szt
114 szt
24 szt

Aktualności

Certyfikat IMBiTB

2023-06-20

czytaj więcej »
więcej aktualności »