QPROOF FORTE

Qproof FORTE-wodouszczelniacz z plastyfikatorem 

Qproof FORTE jest płynną domieszką uszczelniającą o właściwościach plastyfikująco – upłynniajacych, pozwalającą znacznie ograniczyć wnikanie wody do betonu. Działanie plastyfikująco – upłynniające, pozwala na znaczącą redukcję kosztów produkcji mieszanki betonowej poprzez całkowite wyeliminowanie konieczności stosowania dodatkowych domieszek upłynniających i/lub plastyfikatorów. Qproof FORTE zwiększa wodoszczelność betonu, ogranicza podciąganie kapilarne wody przez beton prowadząc do znaczącej poprawy trwałości betonu poddanego oddziaływaniu korozyjnemu środowiska w tym karbonatyzacji, agresji chemicznej oraz odporności na sole pochodzące z procesów technologicznych. Właściwości upłynniające domieszki pozwalają uzyskać betony o wysokiej konsystencji, których ciekłość sprzyja szczelnemu wypełnieniu szalunków, nawet przy gęstym i skomplikowanym zbrojeniu

Dozowanie

Qproof FORTE należy dozować w ilości 1,0 – 3,0% w stosunku do masy cementu. Najczęstsze dozowanie to 0,5kg / na 50 kg cementu. Optymalną ilość domieszki należy ustalić za pomocą prób na placu budowy w zależności od oczekiwanej konsystencji z użyciem docelowych składników.

Przechowywanie

Qproof FORTE należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. W przypadku zamarznięcia należy całkowicie odmrozić, a następnie energicznie wstrząsnąć i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Okres przydatności Qproof FORTE do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

wyrób pojemność opak. zbior. palata

 Qproof

1 kg

5 kg

15 szt

  1 szt

480 szt

114 szt

 

Aktualności

Certyfikat IMBiTB

2023-06-20

czytaj więcej »
więcej aktualności »